Turné

Åbo Svenska Teater är också en regionteater!

 

Åbo Svenska Teater är sedan 1980 lagstadgad regionteater för Åboland, Åland och västra Nyland (Hangö och Raseborg). Vi turnerar regelbundet med både vuxen- och barnpjäser i vår region, och vid behov även utanför den.


Förfrågningar om och beställning av turnéföreställningar: regionteaterproducent Jan Lindroos tel. 044-054 2121, epost jan.lindroos(a)abosvenskateater.fi

 

Titta på spelkalendern här.

Sponsor av vår nya turnébuss.